Μακεδονομάχων 11, Παλαμάς, Καρδίτσας, - Τ.Κ.: 43200

Τηλέφωνο: 2444023973

E-mail: palamiotiko@yahoo.gr

Κατηγορία: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ

Επισκεψιμότητα: 39061

Ιστοσελίδα: http://www.palamiotiko.gr